Η ομάδα μας αποτελείτε από πιστοποιημένα στελέχη πληροφορικής με εμπειρία σε έργα και υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Αναλαμβάνουμε να σας καθοδηγήσουμε σε ότι είναι απαραίτητο για την πλήρησ συμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομέων (G.D.P.R.)